Lecture 4 Samenwerken: terug naar de eenvoud

Actief burgerschap, outreachend werken, de client centraal, persoonsgerichte zorg, terug naar de bedoeling. Zo maar een paar termen die aangeven dat we in onze wijzen van organiseren op zoek moeten naar nieuwe manieren om client en organisatie met elkaar te verbinden. Lisbeth Verharen en Jan Achterbergh verkennen  met je hoe dit nieuwe samenwerken… Read more »

Zorg om sturing, sturing om zorg. De besturing van de zorg als een duurzaam experiment.

Een voor iedere burger toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg kan alleen door institutionele waarborgen en betrokkenheid van de overheid tot stand kan komen. Tegelijkertijd is diezelfde overheid voor het bereiken van haar doelstellingen in belangrijke mate afhankelijk van andere partijen: medische professionals, zorginstellingen, verzekeraars, lagere overheden. Dat heeft er… Read more »

Succesvol complexe transities realiseren

Het huidige zorgstelsel staat onder druk en lijkt ingrijpend te worden veranderd. Maar ingrijpende veranderingen zijn bijzonder moeizaam tot stand te brengen. Waar ligt dat eigenlijk aan? Waarom verlopen de meeste transities zo moeizaam? In deze interactieve lezing van de ABK Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen… Read more »