Lecture 4 – Samenwerken: terug naar de eenvoud

HAN Kenniscentrum Duurzame Zorg en Radboud Management Academy organiseren op 16 november 2016 van 15.30 – 17.30 uur de 4e editie van de Lectures on Health Care. Uitgangspunt voor deze interactieve lezingenreeks is een nieuw perspectief te bieden op veranderen en vernieuwen, gericht op een duurzame verandering van en tussen mensen die werkzaam zijn in de zorg. Titel van deze aflevering is: ‘Samenwerken: terug naar de eenvoud’.

De vierde interactieve lezing “Samenwerken: terug naar de eenvoud” vindt plaats op woensdag 16 november 2016 in Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen.

Actief burgerschap, outreachend werken, de client centraal, persoonsgerichte zorg, terug naar de bedoeling. Zo maar een paar termen die aangeven dat we in onze wijzen van organiseren op zoek moeten naar nieuwe manieren om client en organisatie met elkaar te verbinden.

Lisbeth Verharen en Jan Achterbergh verkennen  met je hoe dit nieuwe samenwerken eruit kan zien en welke handvatten je kunnen helpen om dit vorm te geven.

De sprekers

Lisbeth Verharen

lisbeth verharenLisbeth Verharen is HAN-lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief. Zij richt zich op de veranderingen in het sociaal domein, in het bijzonder de samenwerking tussen informele en formele netwerken en het versterken van samenredzaamheid.

Jan Achterbergh

jan achterberghJan Achterbergh is Assistant Professor Organizational Development bij de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek naar de relatie tussen de inrichting van organisatiestructuren, de prestatie en het verantwoordelijk gedrag van organisaties.

Voor wie

Deze lezing is met name interessant voor welzijns- en zorgprofessionals, onderzoekers, en adviseurs. Ook directies en managers die werkzaam zijn in welzijn en zorg evenals politici, ambtenaren en beleidsmakers die zich bezighouden met transities en de gevolgen daarvan zijn van harte uitgenodigd.