Lecture 5 – Spoedzorg: naar echte doorstroming in de keten

Han Kenniscentrum Duurzame Zorg en Radboud Management Academy organiseerden op 7 juni 2017 van 16.00 tot 17.30 uur de 5de editie van de Lectures on Health Care.
Uitgangspunt voor deze interactieve lezingenreeks was een nieuw perspectief te bieden op veranderen en vernieuwen, gericht op een duurzame verandering van en tussen mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Het aantal ouderen op de spoedeisende hulp neemt toe dus het ziekenhuis heeft meer financiering nodig om dit op te vangen… Maar is dit wel de oplossing? Waar zitten de oorzaken? Hoe voorkomt u nu echt onnodige opnames in het ziekenhuis? En hoe gaat u er als professional mee om?

Mark van Houdenhoven, hoogleraar  van de Radboud, en Lilian Vloet, lector van de HAN, nemen u mee in de achtergronden en mogelijke oplossingen om echt verbeteringen te krijgen in deze keten vanuit samenlevingsperspectief en professional perspectief.

 


Mark van Houdenhoven is bestuursvoorzitter van de Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Als bestuurder maakt hij zich sterk voor een innovatieve samenwerking met andere partners rondom de zorg voor de patiënt. Als bijzonder hoogleraar draagt hij bij aan onderzoek hoe duurzame relaties kunnen worden gerealiseerd die bijdragen aan kwaliteit van leven in de samenleving, efficiëntere en effectievere zorg en aan innovatie.

 


Lilian Vloet is lector Acute Intensieve Zorg van de HAN. Dit lectoraat richt zich op het professioneel handelen van professionals die werkzaam zijn in de keten van acute zorg. Tevens is zij voorzitter van de FCIC, de Stichting Family and Patiënt Centered Intensive Care en bestuurslid van Venticare.

Voor wie
Deze lezing is met name interessant voor welzijns- en zorgprofessionals, onderzoekers, en adviseurs. Ook directies en managers die werkzaam zijn in welzijn en zorg evenals politici, ambtenaren en beleidsmakers die zich bezighouden met transities en de gevolgen daarvan zijn van harte uitgenodigd.

Aanmelden
De lezing vond plaats op 7 juni 2017.  Aanmelden is niet meer mogelijk.