Laatste Lectures

Zorg om sturing, sturing om zorg. De besturing van de zorg als een duurzaam experiment.

Een voor iedere burger toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg kan alleen door institutionele waarborgen en betrokkenheid van de overheid tot stand kan komen. Tegelijkertijd is diezelfde overheid voor het bereiken van haar doelstellingen in belangrijke mate afhankelijk van andere partijen: medische professionals, zorginstellingen, verzekeraars, lagere overheden. Dat heeft er op Read More